Dictionaries -Словари
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
É Ü
SA SC SE SF SH SI SJ SK SL SM SN SO SP ST SU SW SY
терминов: 94 страница 1 из 5
sa'bân
( Sha'ban)
saai
( lifeless, tiresome, monotonous)
saamhorigheid
( solidarity)
Saarland
( Saarland)
sacraal
( sacred, holy)
sacraal, heilig, gewijd, geheiligd
( sacred)
sacrament
( sacrament)
sadisme
( sadism)
sadist
( sadist)
sadistisch
( sadistic)
safe
( strong-box, safe)
safe, geborgen, behouden, veilig
( safe)
saffiaantje
( cigarette)
saffiaantje, sigaret
( cigarette)
Sahara
( Sahara)
sakkerloot
( darn)
Saksen
( Saxe, Saxony Saxe Saxony)
Saksisch
( Saxon)
saké
( saki, saké, sake)
saké, rijstwijn
( sake)
Dutch-English dictionary, Голландско-Английский словарь Dictionaries -Словари
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2015
одноклассники моя страница словарь
XHTML | CSS
1.8.11