Dictionaries -Словари
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
É Ü
терминов: 18 244 страница 5 из 913
aanbevolen
( recommended)
aanbiddelijk
( adorable)
aanbiddelijk, aanbiddenswaardig
( adorable)
aanbidden
( adore)
aanbiddenswaardig
( adorable)
aanbidding
( adoration, worship)
aanbidding, adoratie
( adoration)
aanbidster
( adorer, worshipper)
aanbidster, vereerster
( worshipper)
aanbieden
( bid, sacrifice, propose)
aanbieding
( presentation, suggestion)
aanbieding, presentatie, optreden
( presentation)
aanbinden
( commence, moor, begin moor)
aanbinden, beginnen, aanvangen
( commence)
aanblik
( aspect, exterior)
aanblik, aanschijn, buitenkant
( exterior)
aanbod
( suggestion)
aanboren
( bore broach tap, bore, broach tap)
aanbouw
( building)
aanbranden
( burn)
Dutch-English dictionary, Голландско-Английский словарь Dictionaries -Словари
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2015
одноклассники моя страница словарь
XHTML | CSS
1.8.11