Dictionaries -Словари
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX
терминов: 61 страница 1 из 4
abacus
( helmitaulu)
abandon
( heitteille (jättää), hylätä (jättää), luopua)
abandonment
( hylkääminen)
abate
( heiketä, talttua)
abattoir
( teurastamo)
abbess
( abbedissa)
abbot
( apotti)
abbreviate
( lyhentää (sana))
abbreviation
( lyhennys)
abdomen
( vatsa (lääk))
abhor
( inhota)
abhorrence
( inho)
able
( etevä, kyvykäs)
able to
( kykenevä)
abnormal
( abnormi, epänormaali, luonnoton, säännötön)
abnormality
( abnormisuus)
abode
( asuinpaikka)
abolish
( poistaa, lakkauttaa)
abolition
( lakkautus)
abominable
( inhottava)
English-Finnish dictionary Dictionaries -Словари
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2015
одноклассники моя страница словарь
XHTML | CSS
1.8.11