Dictionaries -Словари
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
терминов: 17 851 страница 3 из 893
abridge
( lyhentää (teosta))
abridgement
( lyhennys)
abroad
( ulkomailla)
abrupt
( jyrkkä, äkkilinen, äkkinäinen)
abruptly
( yhtäkkiä, äkkiä)
abscess
( ajos, paise)
absence
( poissaolo, puuttuminen)
absent
( poissa, poissaoleva)
absent-minded
( hajamielinen)
absent-mindedness
( hajamielisyys)
absentee
( poissaoleva)
absolute
( absoluuttinen, kertakaikkinen, tinkimätön)
absolutely
( ehdottomasti)
absoluteness
( ehdottomuus)
absolution
( synninpäästö)
absolutism
( itsevaltius)
absorb
( imeä itseensä)
absorbent
( imukykyinen)
absorption
( imeytyminen)
abstinence
( kieltäymys)
English-Finnish dictionary Dictionaries -Словари
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2015
одноклассники моя страница словарь
XHTML | CSS
1.8.11