Dictionaries -Словари
2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AZ
терминов: 201 страница 1 из 11
as
( AS "RÓWNIE")
as
( AS "TAK JAK")
as
( AS "TAK SAMO JAK")
asa
( ASA "KWAS ACETYLOSALICYLOWY")
asap
( ASAP "JAK NAJSZYBCIEJ")
asbestos
( ASBESTOS AZBEST)
ascend
( ASCEND "WSPINAĆ SIĘ")
ascend
( ASCEND "IŚĆ W GÓRĘ")
ascend
( ASCEND "PODNOSIĆ SIĘ")
ascent
( ASCENT "PODNOSZENIE SIĘ")
ascent
( ASCENT "WZNOSZENIE SIĘ")
ascertain
( ASCERTAIN "STWIERDZAĆ")
ascertain
( ASCERTAIN "UPEWNIAĆ SIĘ")
ascetic
( ASCETIC ASCETA)
ascetic
( ASCETIC ASCETYCZNY)
ascii
( ASCII "AMERYKAŃSKI STANDARDOWY KOD DO WYMIANY INFORMACJI")
ascii
( ASCII "KOD ASCII")
ascribe
( ASCRIBE "PRZYPISYWAĆ")
aseptic
( ASEPTIC ASEPTYCZNY)
asf
( ASF "AMERYKAŃSKA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH")
English-Polish dictionary Dictionaries -Словари
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2015
одноклассники моя страница словарь
XHTML | CSS
1.8.11