Dictionaries -Словари
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Ä Å Ö
ÄC ÄD ÄF ÄG ÄK ÄL ÄM ÄN ÄP ÄR ÄS ÄT ÄV
терминов: 219 страница 1 из 11
äckel
( nausea, disgust)
äckel, leda
( disgust)
äckla
( nauseate, cloy nauseate)
äckla, övermåtta
( cloy)
äcklad
( disgusted)
äcklar
( disgusts)
äcklas
( pall)
äcklig
( fulsome nauseous, fulsome nauseous)
äckligt
( disgusting)
ädel
( noble-minded, noble, noble noble-minded)
ädelmod
( magnanimity, generosity magnanimity)
ädelmod, frikostighet
( generosity)
ädelmodig
( generous, nobel-minded nobel-minded)
ädelsten
( gem, jewel)
ädelsten, juvel, klenod, smycke
( jewel)
ädelsten, pärla, juvel, klenod
( gem)
ädling
( noble)
äfst
( inquisition)
äga
( own, possess)
ägande
( ownership owning, ownership owning)
Swedish-English dictionary Dictionaries -Словари
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2015
одноклассники моя страница словарь
XHTML | CSS
1.8.11