Dictionaries -Словари
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Ä Å Ö
D- DA DE DI DJ DO DR DU DV DY
терминов: 1 040 страница 1 из 52
d-utseende
( d-appearance)
da capo
( encore)
dabba
( make a blunder)
dadel
( date)
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum
( date)
dag
( day)
dag före helg
( eve)
dag före helg, afton
( eve)
dagar
( days)
dagas
( dawn)
dagbok
( diary journal, journal, diary)
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning
( journal)
dagdrivare
( idler, lounger, loafer, loiterer, layabout layabout loafer loiterer)
dagdrivare, lätting
( lounger)
dagdriveri
( idleness)
dagdröm
( daydream reverie, daydream reverie)
dagdrömmande
( daydreaming)
dagdrömmare
( daydreamer)
dager
( ray of light)
dagg
( dew)
Swedish-English dictionary Dictionaries -Словари
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2015
одноклассники моя страница словарь
XHTML | CSS
1.8.11